Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
AKCE A SLEVY

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

CHLOR START 1 kg

  • Akce
  • TOP produkt
CHLOR START 1 kg
284 Kč
- 30 %
CHLOR START 1 kg

Chlorové tablety do bazénu

MASTERsil® Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním období nebo po prvním napuštění. Přípravek způsobí rychlou ... celý popis
Dostupnost
skladem
199 Kč
164 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:31100422
EAN kód:8595169214259
Kompletní specifikace

MASTERsil® Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním období nebo po prvním napuštění. Přípravek způsobí rychlou dezinfekci bazénové vody, díky obsahu chloru má baktericidní a algicidní účinky, likviduje bakterie a vodní řasy. Vzhledem k následnému rychlému úbytku přebytečného chloru je možné se po ošetření vody tímto přípravkem velmi brzy koupat.

Návod k použití: Dávkování: 20g na 1 m³ vody v bazénu. Pravidelně (2x týdně) kontrolujte hodnoty pH a chloru, pro dosažení stabilně čisté a průzračné vody je třeba udržovat pH na hodnotách 7,0 - 7,4, obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 - 0,5 mg/l. V případě poklesu hodnoty chloru pod 0,3 mg/l je nutné jeho množství zvýšit. Množství přípravku odpovídající objemu vody v bazénu rozpusťte v nádobě s čistou vodou a poté při zapnutém filtračním zařízení pomalu přilévejte do bazénové vody. Také je možné přípravek pomalu sypat přímo do vyčištěného skimmeru, tak aby byl pomalu absorbován, granulát se nesmí ve sběrači hromadit. Než dojde k důkladnému promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu!  Po aplikaci a úplném rozpuštění veškerého odměřeného množství přípravku opět zkontrolujte hodnotu chloru. Pokud došlo k předávkování chloru a naměřená hodnota je vyšší než 0,5 mg/l, přestaňte bazén používat a vyčkejte samovolného poklesu hodnoty chloru. Pro maximální účinnost provádějte chlorování nejlépe večer.

Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Skladování: Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad 25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a tepla dostačujícího k zapálení hořlavých materiálů.

Obsah účinné látky: dichlorisokyanurát sodný (CAS 2893-78-9) 600 g/kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Údaje pro dekontaminaci: V případě rozsypání granulát smeťte, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte. První pomoc: Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Omyjte postižené místo velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařské ošetření.

Standardní věty o nebezpečnosti: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečná látka: dichlorisokyanurát sodný.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

AKCE A SLEVY
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Platební brána ComGate

ONLINE PLATBY

Platební brána ComGate

Kde nás najdete

Provozovna: Školní 47, 753 62  Potštát

Dotazy k online platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Kontakty
Logo
(Po-Pá, 8-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz